.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / grodziski, pow. / Grodzisk Wielkopolski, gm.
Grodzisk Wielkopolski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 18637
Powierzchnia: 134.49 km2
Zaludnienie: 138 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 14241
Liczba wydanych kart: 6921
 48.60%
brak41.43%42.15%42.87%43.59%44.31%45.03%45.75%46.47%47.19%47.91% 
danych42.14%42.86%43.58%44.30%45.02%45.74%46.46%47.18%47.90%48.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr1, Grodzisk Wielkopolski ul. Chopina 26 1964 1083 1083 1077 55.14
2 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Grodzisk Wielkopolski uL. Kolejowa 12 1735 913 913 905 52.62
3 Gimnazjum Nr2, Grodzisk Wielkopolski ul. 3 Maja 5 1219 498 498 493 40.85
4 Świetlica Spółdzielni Mieszkaniowej, Grodzisk Wielkopolski Osiedle Wojska Polskiego 25 1944 1059 1059 1052 54.48
5 Świetlica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, Grodzisk Wielkopolski ul. Żwirki i Wigury 2 (wejście od ulicy 3 Maja) 2080 1090 1090 1079 52.40
6 Szkoła Podstawowa Ptaszkowo 967 416 416 408 43.02
7 Szkoła Podstawowa Nr1, Grodzisk Wielkopolski ul. Chopina 26 1980 724 724 715 36.57
8 Liceum Ogólnokształcące, Grodzisk Wielkopolski ul. 3 Maja 7 1565 831 831 820 53.10
9 Szkoła Podstawowa Kąkolewo 713 283 283 280 39.69
10 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Oddział Chirurgiczny, ul. Mossego 3, Grodzisk Wlkp. 74 24 24 24 32.43
=   14241  6921  6921  6853  48.60 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca