.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / grodziski, pow. / Granowo, gm.
Granowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4867
Powierzchnia: 68.42 km2
Zaludnienie: 71 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3598
Liczba wydanych kart: 1722
 47.86%
brak41.43%42.15%42.87%43.59%44.31%45.03%45.75%46.47%47.19%47.91% 
danych42.14%42.86%43.58%44.30%45.02%45.74%46.46%47.18%47.90%48.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Granowie, ul. Konstytucji 3 Maja 1 1824 993 993 972 54.44
2 Szkoła Podstawowa w Bielawach 412 179 179 176 43.45
3 Szkoła Podstawowa w Granowie, ul. Szkolna 4 1362 550 550 542 40.38
=   3598  1722  1722  1690  47.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca