.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / czarnkowsko-trzcianecki, pow. ...
czarnkowsko-trzcianecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 87799
Powierzchnia: 1808.19 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 63
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 63
Liczba uprawnionych do głosowania: 67317
Liczba wydanych kart: 32294
 47.97%
brak43.44%44.41%45.38%46.35%47.32%48.29%49.26%50.23%51.20%52.17% 
danych44.40%45.37%46.34%47.31%48.28%49.25%50.22%51.19%52.16%53.14% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300202 Czarnków, gm. 7996 3625 3625 3575 45.34
300201 Czarnków, m. 9487 5036 5036 4991 53.08
300203 Drawsko, gm. 4583 2112 2112 2087 46.08
300204 Krzyż Wielkopolski, gm. 6880 2989 2989 2948 43.44
300205 Lubasz, gm. 5168 2503 2503 2472 48.43
300206 Połajewo, gm. 4617 2046 2045 2027 44.31
300207 Trzcianka, gm. 18647 9506 9506 9412 50.98
300208 Wieleń, gm. 9939 4477 4477 4416 45.04
  czarnkowsko-trzcianecki, pow. 67317 32294 32293 31928 47.97
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 33963 17362 17362 17159 51.12
2 Wieś 33354 14932 14931 14769 44.77
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 21248 9650 9649 9534 45.42
3 od 10 001 do 20 000 27422 13138 13138 12982 47.91
4 od 20 001 do 50 000 18647 9506 9506 9412 50.98
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca