.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / chodzieski, pow. ...
chodzieski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 47517
Powierzchnia: 680.58 km2
Zaludnienie: 69 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 36679
Liczba wydanych kart: 18368
 50.08%
brak44.23%45.12%46.01%46.90%47.79%48.68%49.57%50.46%51.35%52.24% 
danych45.11%46.00%46.89%47.78%48.67%49.56%50.45%51.34%52.23%53.13% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
300102 Budzyń, gm. 6248 2764 2764 2731 44.24
300103 Chodzież, gm. 4143 2065 2065 2038 49.84
300101 Chodzież, m. 16094 8547 8544 8392 53.11
300104 Margonin, gm. 4711 2281 2281 2237 48.42
300105 Szamocin, gm. 5483 2711 2711 2673 49.44
  chodzieski, pow. 36679 18368 18365 18071 50.08
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22369 11905 11902 11691 53.22
2 Wieś 14310 6463 6463 6380 45.16
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 20585 9821 9821 9679 47.71
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 16094 8547 8544 8392 53.11
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca