.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / gołdapski, pow. ...
gołdapski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 28315
Powierzchnia: 771.93 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 20
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 20
Liczba uprawnionych do głosowania: 21285
Liczba wydanych kart: 7573
 35.58%
brak28.53%29.43%30.33%31.23%32.13%33.03%33.93%34.83%35.73%36.63% 
danych29.42%30.32%31.22%32.12%33.02%33.92%34.82%35.72%36.62%37.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281801 Banie Mazurskie, gm. 3294 940 940 926 28.54
281802 Dubeninki, gm. 2574 851 851 832 33.06
281803 Gołdap, gm. 15417 5782 5781 5715 37.50
  gołdapski, pow. 21285 7573 7572 7473 35.58
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 10702 4508 4507 4457 42.12
2 Wieś 10583 3065 3065 3016 28.96
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5868 1791 1791 1758 30.52
2 od 5 001 do 10 000 0 0 0 0 0.00
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 15417 5782 5781 5715 37.50
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca