.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Świątki, gm.
Świątki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4326
Powierzchnia: 163.8 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3154
Liczba wydanych kart: 1111
 35.23%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Świątkach 686 321 320 311 46.79
2 Gminna Biblioteka Publiczno-Szkolna w Świątkach 799 239 239 235 29.91
3 Szkoła Podstawowa w Kwiecewie 577 199 199 195 34.49
4 Świetlica Wiejska w Brzydowie 639 156 156 155 24.41
5 Świetlica Wiejska w Skolitach 453 196 196 195 43.27
=   3154  1111  1110  1091  35.23 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca