.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Stawiguda, gm.
Stawiguda, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4885
Powierzchnia: 222.52 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3850
Liczba wydanych kart: 1742
 45.25%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie 1628 806 806 801 49.51
2 Szkoła Podstawowa w Gryźlinach 429 160 160 157 37.30
3 Przedszkole w Bartągu 927 380 380 376 40.99
4 Klub w Dorotowie 866 396 396 388 45.73
=   3850  1742  1742  1722  45.25 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca