.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Purda, gm.
Purda, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7518
Powierzchnia: 318.19 km2
Zaludnienie: 23 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5734
Liczba wydanych kart: 2193
 38.25%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP w Purdzie 1482 513 513 508 34.62
2 Budynek po Szkole Podstawowej w Giławach 254 97 97 97 38.19
3 Budynek Szkoły Podstawowej w Butrynach 754 267 267 255 35.41
4 Budynek Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim 1046 433 433 432 41.40
5 Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Klewkach 1656 673 673 653 40.64
6 Budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi 542 210 210 207 38.75
=   5734  2193  2193  2152  38.25 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca