.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Kolno, gm.
Kolno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3710
Powierzchnia: 178.34 km2
Zaludnienie: 20 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2789
Liczba wydanych kart: 924
 33.13%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Lokal Gminnego Ośrodka Kultury w Kolnie 1033 334 334 327 32.33
2 Lokal Biblioteki Publicznej Gminy Kolno z siedzibą w Lutrach 853 322 321 312 37.75
3 Lokal w Szkole Podstawowej w Bęsi 903 268 268 263 29.68
=   2789  924  923  902  33.13 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca