.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Jonkowo, gm.
Jonkowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5582
Powierzchnia: 168.19 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4196
Liczba wydanych kart: 1738
 41.42%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Jonkowie - Świetlica 1080 543 543 537 50.28
2 Szkoła Podstawowa we Wrzesinie 1036 419 419 418 40.44
3 Szkoła Podstawowa w Nowym Kawkowie 739 282 282 280 38.16
4 Szkoła Podstawowa w Jonkowie - sala nr. 1 1341 494 493 488 36.84
=   4196  1738  1737  1723  41.42 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca