.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Jeziorany, gm.
Jeziorany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8349
Powierzchnia: 213.51 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6299
Liczba wydanych kart: 2126
 33.75%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Jezioranach ul.Konopnickiej 13 1268 546 546 540 43.06
2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach ul.Mickiewicza 11 1260 479 479 471 38.02
3 Świetlica wiejska w Wójtówku 391 114 114 113 29.16
4 Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Jezioranach ul.Konopnickiej 4 1874 465 465 462 24.81
5 Szkoła Podstawowa w Radostowie 757 249 249 244 32.89
6 Szkoła Podstawowa we Franknowie 570 165 165 163 28.95
7 Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach ul. Kajki 49 122 51 51 46 41.80
8 Świetlica Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Barczewie Kikity 21 57 57 57 55 100.00
=   6299  2126  2126  2094  33.75 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca