.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olsztyński, pow. / Dywity, gm.
Dywity, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8627
Powierzchnia: 160.68 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 6620
Liczba wydanych kart: 3168
 47.85%
brak33.13%34.61%36.09%37.57%39.05%40.53%42.01%43.49%44.97%46.45% 
danych34.60%36.08%37.56%39.04%40.52%42.00%43.48%44.96%46.44%47.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach 1776 975 975 967 54.90
2 Świetlica Wiejska w Sętalu (budynek byłej szkoły) 795 323 323 320 40.63
3 Szkoła Podstawowa w Tuławkach 712 265 265 261 37.22
4 Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie 679 206 206 202 30.34
5 Przedszkole Samorządowe w Słupach 607 337 337 336 55.52
6 Szkoła Podstawowa we Frączkach 367 126 126 124 34.33
7 Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach 1102 631 631 626 57.26
8 Świetlica Wiejska w Różnowie 582 305 305 303 52.41
=   6620  3168  3168  3139  47.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca