.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / olecki, pow. ...
olecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 35845
Powierzchnia: 873.83 km2
Zaludnienie: 41 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 26
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 26
Liczba uprawnionych do głosowania: 26635
Liczba wydanych kart: 10591
 39.76%
brak32.56%33.64%34.72%35.80%36.88%37.96%39.04%40.12%41.20%42.28% 
danych33.63%34.71%35.79%36.87%37.95%39.03%40.11%41.19%42.27%43.36% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281303 Kowale Oleckie, gm. 4247 1383 1383 1351 32.56
281304 Olecko, gm. 16629 7197 7195 7099 43.28
281305 Świętajno, gm. 3143 1032 1032 1017 32.83
281306 Wieliczki, gm. 2616 979 979 968 37.42
  olecki, pow. 26635 10591 10589 10435 39.76
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 12825 6062 6060 5979 47.27
2 Wieś 13810 4529 4529 4456 32.80
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 5759 2011 2011 1985 34.92
2 od 5 001 do 10 000 4247 1383 1383 1351 32.56
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 16629 7197 7195 7099 43.28
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca