.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / nowomiejski, pow. ...
nowomiejski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 45000
Powierzchnia: 695.01 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 29
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 29
Liczba uprawnionych do głosowania: 33107
Liczba wydanych kart: 14658
 44.27%
brak41.41%42.26%43.11%43.96%44.81%45.66%46.51%47.36%48.21%49.06% 
danych42.25%43.10%43.95%44.80%45.65%46.50%47.35%48.20%49.05%49.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281202 Biskupiec, gm. 7369 3110 3110 3067 42.20
281203 Grodziczno, gm. 4715 2103 2100 2084 44.60
281204 Kurzętnik, gm. 6665 2760 2760 2727 41.41
281205 Nowe Miasto Lubawskie, gm. 5824 2431 2431 2401 41.74
281201 Nowe Miasto Lubawskie, m. 8534 4254 4252 4195 49.85
  nowomiejski, pow. 33107 14658 14653 14474 44.27
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 8534 4254 4252 4195 49.85
2 Wieś 24573 10404 10401 10279 42.34
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 17204 7294 7291 7212 42.40
3 od 10 001 do 20 000 15903 7364 7362 7262 46.31
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca