.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / mrągowski, pow. ...
mrągowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 52050
Powierzchnia: 1065.23 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 31
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 31
Liczba uprawnionych do głosowania: 39868
Liczba wydanych kart: 17539
 43.99%
brak34.97%36.41%37.85%39.29%40.73%42.17%43.61%45.05%46.49%47.93% 
danych36.40%37.84%39.28%40.72%42.16%43.60%45.04%46.48%47.92%49.37% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
281002 Mikołajki, gm. 6845 2923 2923 2867 42.70
281003 Mrągowo, gm. 5772 2019 2018 1996 34.98
281001 Mrągowo, m. 17654 8709 8708 8603 49.33
281004 Piecki, gm. 5955 2539 2539 2514 42.64
281005 Sorkwity, gm. 3642 1349 1349 1327 37.04
  mrągowski, pow. 39868 17539 17537 17307 43.99
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 20387 9947 9946 9813 48.79
2 Wieś 19481 7592 7591 7494 38.97
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3642 1349 1349 1327 37.04
2 od 5 001 do 10 000 18572 7481 7480 7377 40.28
3 od 10 001 do 20 000 0 0 0 0 0.00
4 od 20 001 do 50 000 17654 8709 8708 8603 49.33
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca