.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / lidzbarski, pow. / Orneta, gm.
Orneta, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13200
Powierzchnia: 244.13 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 10131
Liczba wydanych kart: 4010
 39.58%
brak30.92%32.54%34.16%35.78%37.40%39.02%40.64%42.26%43.88%45.50% 
danych32.53%34.15%35.77%37.39%39.01%40.63%42.25%43.87%45.49%47.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, 11-130 Orneta, ul.1 Maja 28 1947 844 844 838 43.35
2 Miejski Dom Kultury w Ornecie ul.1 Maja 47 1889 886 886 881 46.90
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ornecie, 11-130 Orneta, ul.Zamkowa 26 1353 563 563 557 41.61
4 Gimnazjum Nr 2 w Ornecie, 11-130 Orneta, ul.Warmińska 11 1493 622 622 614 41.66
5 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ornecie, 11-130 Orneta, ul.Kopernika 13 1731 585 584 581 33.80
6 Szkoła Podstawowa w Bażynach, 11-130 Orneta 657 190 190 188 28.92
7 Świetlica wiejska w Henrykowie, 11-130 Orneta 523 193 193 192 36.90
8 Szkoła Podstawowa w Mingajnach, 11-130 Orneta 538 127 127 125 23.61
=   10131  4010  4009  3976  39.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca