.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / lidzbarski, pow. / Lubomino, gm.
Lubomino, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3784
Powierzchnia: 149.56 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2797
Liczba wydanych kart: 953
 34.07%
brak30.92%32.54%34.16%35.78%37.40%39.02%40.64%42.26%43.88%45.50% 
danych32.53%34.15%35.77%37.39%39.01%40.63%42.25%43.87%45.49%47.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Lubominie, ul. Kopernika 4 1611 583 583 578 36.19
2 Szkoła Podstawowa w Wolnicy, 51 495 133 133 133 26.87
3 Szkoła Podstawowa w Wilczkowie, 73 691 237 237 232 34.30
=   2797  953  953  943  34.07 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca