.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / lidzbarski, pow. / Lidzbark Warmiński, gm.
Lidzbark Warmiński, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7036
Powierzchnia: 371.01 km2
Zaludnienie: 18 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 5173
Liczba wydanych kart: 1600
 30.93%
brak30.92%32.54%34.16%35.78%37.40%39.02%40.64%42.26%43.88%45.50% 
danych32.53%34.15%35.77%37.39%39.01%40.63%42.25%43.87%45.49%47.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy Lidzbark Warmiński ul.Krasickiego 1 1098 296 296 290 26.96
2 Szkoła Podstawowa w Kraszewie 836 258 258 256 30.86
3 Szkoła Podstawowa w Kłębowie 677 204 204 202 30.13
4 Szkoła Podstawowa w Rogóżu 897 310 310 306 34.56
5 Szkoła Podstawowa w Runowie 651 184 184 183 28.26
6 Szkoła Filialna w Babiaku 327 96 96 95 29.36
7 Świetlica wiejska w Kochanówce 294 119 119 119 40.48
8 Publiczne Gimnazjum w Łaniewie 393 133 133 133 33.84
=   5173  1600  1600  1584  30.93 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca