.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / lidzbarski, pow. / Kiwity, gm.
Kiwity, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3616
Powierzchnia: 145.38 km2
Zaludnienie: 24 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2708
Liczba wydanych kart: 1013
 37.41%
brak30.92%32.54%34.16%35.78%37.40%39.02%40.64%42.26%43.88%45.50% 
danych32.53%34.15%35.77%37.39%39.01%40.63%42.25%43.87%45.49%47.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Kiwitach Nr 2, 11-106 Kiwity 673 303 303 300 45.02
2 Szkoła Podstawowa w Żegotach nr 36, 11-106 Kiwity 894 276 276 276 30.87
3 Szkoła Podstawowa w Krekolach nr 34, 11-106 Kiwity 584 248 248 244 42.47
4 Budynek byłej szkoły podstawowej w Stoczku nr 31, 11-106 Kiwity 557 186 186 183 33.39
=   2708  1013  1013  1003  37.41 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca