.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / lidzbarski, pow. / Lidzbark Warmiński, m.
Lidzbark Warmiński, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 16964
Powierzchnia: 14.34 km2
Zaludnienie: 1182 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 13387
Liczba wydanych kart: 6301
 47.07%
brak30.92%32.54%34.16%35.78%37.40%39.02%40.64%42.26%43.88%45.50% 
danych32.53%34.15%35.77%37.39%39.01%40.63%42.25%43.87%45.49%47.12% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego ul.Wierzbickiego 1, Lidzbark Warmiński 2088 961 961 958 46.02
2 Lidzbarski Dom Kultury ul.Słowackiego 4, Lidzbark Warmiński 2237 1042 1042 1029 46.58
3 Przedszkole Niepubliczne"Kubuś" ul. Ogrodowa 1, Lidzbark Warmiński 1274 573 573 569 44.98
4 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Lipowa 17 A, Lidzbark Warmiński 1614 749 749 738 46.41
5 Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 3 ul. Ornecka 6a, Lidzbark Warmiński 1120 534 534 530 47.68
6 Przedszkole Niepubliczne "Miś" Nr 4 ul. Kromera 13, Lidzbark Warmiński 963 514 514 509 53.37
7 Młodzieżowy Dom Kultury ul. Poniatowskiego 3, Lidzbark Warmiński 1799 881 880 867 48.97
8 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Polna 36 2188 1028 1028 1019 46.98
9 Szpital Powiatowy ul.Bartoszycka 3 104 19 19 19 18.27
=   13387  6301  6300  6238  47.07 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca