.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / kętrzyński, pow. ...
kętrzyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 69996
Powierzchnia: 1212.97 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 51
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 51
Liczba uprawnionych do głosowania: 54513
Liczba wydanych kart: 21359
 39.18%
brak29.89%31.41%32.93%34.45%35.97%37.49%39.01%40.53%42.05%43.57% 
danych31.40%32.92%34.44%35.96%37.48%39.00%40.52%42.04%43.56%45.09% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280802 Barciany, gm. 5499 1644 1644 1617 29.90
280803 Kętrzyn, gm. 6370 2162 2162 2142 33.94
280801 Kętrzyn, m. 23581 10610 10606 10455 44.99
280804 Korsze, gm. 8790 2957 2955 2924 33.64
280805 Reszel, gm. 6902 2691 2691 2647 38.99
280806 Srokowo, gm. 3371 1295 1295 1279 38.42
  kętrzyński, pow. 54513 21359 21353 21064 39.18
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 32099 14265 14260 14055 44.44
2 Wieś 22414 7094 7093 7009 31.65
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 3371 1295 1295 1279 38.42
2 od 5 001 do 10 000 18771 6497 6497 6406 34.61
3 od 10 001 do 20 000 8790 2957 2955 2924 33.64
4 od 20 001 do 50 000 23581 10610 10606 10455 44.99
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca