.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Zalewo, gm.
Zalewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7574
Powierzchnia: 254.34 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5658
Liczba wydanych kart: 1673
 29.57%
brak29.56%32.02%34.48%36.94%39.40%41.86%44.32%46.78%49.24%51.70% 
danych32.01%34.47%36.93%39.39%41.85%44.31%46.77%49.23%51.69%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Zalewie 1826 735 735 725 40.25
2 Zespół Szkół w Zalewie w Zalewie 1561 379 379 377 24.28
3 Zespół Szkół w Borecznie 1396 328 328 328 23.50
4 Szkoła Podstawowa w Dobrzykach 875 231 231 226 26.40
=   5658  1673  1673  1656  29.57 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca