.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Susz, gm.
Susz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 13351
Powierzchnia: 258.95 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 11
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 11
Liczba uprawnionych do głosowania: 9757
Liczba wydanych kart: 3314
 33.97%
brak29.56%32.02%34.48%36.94%39.40%41.86%44.32%46.78%49.24%51.70% 
danych32.01%34.47%36.93%39.39%41.85%44.31%46.77%49.23%51.69%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Suski Ośrodek Kultury, Susz ul. Kościelna 1 1019 405 405 402 39.74
2 Zespół Szkół w Suszu, ul. Wiejska 1 1212 515 515 513 42.49
3 Publiczne Gimnazjum w Suszu, ul. Piastowska 5 1572 673 671 660 42.81
4 Świetlica w Suszu, ul. Koszarowa 15A 1155 382 382 382 33.07
5 Szkoła Podstawowa w Lubnowych Małych 523 135 135 135 25.81
6 Świetlica w Bałoszycach 808 233 233 232 28.84
7 Świetlica w Różnowie 562 167 167 167 29.72
8 Szkoła Podstawowa w Kamieńcu 764 197 197 195 25.79
9 Szkoła Podstawowa w Piotrkowie 550 157 157 156 28.55
10 Szkoła Podstawowa w Babiętach Wielkich 825 197 197 197 23.88
11 Świetlica w Ulnowie 767 253 253 251 32.99
=   9757  3314  3312  3290  33.97 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca