.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Lubawa, gm.
Lubawa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10637
Powierzchnia: 236.64 km2
Zaludnienie: 44 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7616
Liczba wydanych kart: 3651
 47.94%
brak29.56%32.02%34.48%36.94%39.40%41.86%44.32%46.78%49.24%51.70% 
danych32.01%34.47%36.93%39.39%41.85%44.31%46.77%49.23%51.69%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Sala Obrad Urzędu Gminy w Fijewie, 14-260 Lubawa Fijewo 73 1103 530 530 526 48.05
2 Zespół Szkół w Prątnicy, 14-260 Lubawa Prątnica 9 1328 638 636 621 48.04
3 Szkoła Podstawowa w Rumienicy 442 203 203 202 45.93
4 Szkoła Podstawowa w Złotowie, 14-260 Lubawa Złotowo 66 564 328 328 322 58.16
5 Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach, 14-229 Rożental Grabowo 117 860 318 318 309 36.98
6 Szkoła Podstawowa w Rożentalu, 14-229 Rożental Rożental 140a 1032 497 497 492 48.16
7 Zespół Szkół w Kazanicach, 14-229 Rożental Kazanice 83a 981 505 505 500 51.48
8 Zespół Szkół w Sampławie, 14-260 Lubawa Sampława 4 1306 632 632 624 48.39
=   7616  3651  3649  3596  47.94 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca