.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Kisielice, gm.
Kisielice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6483
Powierzchnia: 172.8 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4762
Liczba wydanych kart: 1642
 34.48%
brak29.56%32.02%34.48%36.94%39.40%41.86%44.32%46.78%49.24%51.70% 
danych32.01%34.47%36.93%39.39%41.85%44.31%46.77%49.23%51.69%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Zespół Szkół w Kisielicach, Al.Wojska Polskiego 2 1896 731 731 719 38.55
2 Świetlica Wiejska w Limży 638 172 172 170 26.96
3 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Jędrychowie 702 243 243 242 34.62
4 Szkoła Podstawowa w Goryniu 693 211 211 210 30.45
5 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimach 265 102 102 95 38.49
6 Szkoła Podstawowa w Łęgowie 568 183 183 182 32.22
=   4762  1642  1642  1618  34.48 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca