.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / iławski, pow. / Lubawa, m.
Lubawa, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9343
Powierzchnia: 16.84 km2
Zaludnienie: 554 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 7087
Liczba wydanych kart: 3833
 54.08%
brak29.56%32.02%34.48%36.94%39.40%41.86%44.32%46.78%49.24%51.70% 
danych32.01%34.47%36.93%39.39%41.85%44.31%46.77%49.23%51.69%54.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Lubawie ul.Rzepnikowskiego 7 1878 999 996 984 53.19
2 Kino "Pokój"w Lubawie ul.Kupnera 27 1468 783 783 776 53.34
3 Zespół Szkół w Lubawie ul.Gdańska 25 1817 1010 1007 998 55.59
4 Gimnazjum w Lubawie ul.Św.Barbary 45 1924 1041 1041 1030 54.11
=   7087  3833  3827  3788  54.08 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca