.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / ełcki, pow. / Stare Juchy, gm.
Stare Juchy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4219
Powierzchnia: 196.55 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3126
Liczba wydanych kart: 1079
 34.52%
brak30.32%31.76%33.20%34.64%36.08%37.52%38.96%40.40%41.84%43.28% 
danych31.75%33.19%34.63%36.07%37.51%38.95%40.39%41.83%43.27%44.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Starych Juchach ul.Ełcka Nr 8 1292 546 546 541 42.26
2 Szkoła Podstawowa w Skomacku Wielkim 731 188 187 187 25.72
3 Zespół Szkół Samorządowych w Starych Juchach ul.Mazurska Nr 11 1103 345 345 344 31.28
=   3126  1079  1078  1072  34.52 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca