.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / ełcki, pow. / Prostki, gm.
Prostki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7805
Powierzchnia: 230.47 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5699
Liczba wydanych kart: 1728
 30.32%
brak30.32%31.76%33.20%34.64%36.08%37.52%38.96%40.40%41.84%43.28% 
danych31.75%33.19%34.63%36.07%37.51%38.95%40.39%41.83%43.27%44.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach 2001 755 755 736 37.73
2 Urząd Gminy Prostki ul.1 Maja 44B 1275 360 360 351 28.24
3 Szkoła Podstawowa w Bobrach 409 132 132 129 32.27
4 Szkoła Podstawowa w Rożyńsku Wielkim 722 168 168 166 23.27
5 Zespół Szkół w Wiśniowie Ełckim 1292 313 312 308 24.23
=   5699  1728  1727  1690  30.32 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca