.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / ełcki, pow. / Kalinowo, gm.
Kalinowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7293
Powierzchnia: 285.17 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 5312
Liczba wydanych kart: 1805
 33.98%
brak30.32%31.76%33.20%34.64%36.08%37.52%38.96%40.40%41.84%43.28% 
danych31.75%33.19%34.63%36.07%37.51%38.95%40.39%41.83%43.27%44.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Ośrodek Kultury w Kalinowie 1677 619 619 607 36.91
2 Szkoła Podstawowa w Milewie 712 202 202 201 28.37
3 Szkoła Podstawowa w Wysokiem 478 137 137 134 28.66
4 Wiejski Dom Kultury w Pisanicy 1050 404 404 378 38.48
5 Szkoła Podstawowa w Sypitkach 606 195 195 189 32.18
6 Szkoła Podstawowa w Borzymach 789 248 248 238 31.43
=   5312  1805  1805  1747  33.98 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca