.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / ełcki, pow. / Ełk, gm.
Ełk, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10412
Powierzchnia: 378.61 km2
Zaludnienie: 27 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 8
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 8
Liczba uprawnionych do głosowania: 7567
Liczba wydanych kart: 2526
 33.38%
brak30.32%31.76%33.20%34.64%36.08%37.52%38.96%40.40%41.84%43.28% 
danych31.75%33.19%34.63%36.07%37.51%38.95%40.39%41.83%43.27%44.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Chełchach 905 239 239 234 26.41
2 Szkoła Podstawowa w Mrozach 808 273 273 270 33.79
3 Świetlica Gminna Mołdzie Nr 7 1031 358 358 354 34.72
4 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ełckiej 1602 517 517 510 32.27
5 Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach 1521 528 528 521 34.71
6 Szkoła Podstawowa w Mostołtach 577 167 167 166 28.94
7 Szkoła Podstawowa w Woszczelach 919 378 378 371 41.13
8 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ul. Lipowa 1 sala widowiskowo-sportowa 204 66 66 57 32.35
=   7567  2526  2526  2483  33.38 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca