.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / elbląski, pow. / Rychliki, gm.
Rychliki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4293
Powierzchnia: 131.66 km2
Zaludnienie: 32 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3208
Liczba wydanych kart: 1025
 31.95%
brak29.01%30.22%31.43%32.64%33.85%35.06%36.27%37.48%38.69%39.90% 
danych30.21%31.42%32.63%33.84%35.05%36.26%37.47%38.68%39.89%41.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Jelonkach, 14-411 Rychliki 882 296 296 295 33.56
2 Szkoła Podstawowa w Kwietniewie, 14-411 Rychliki 858 255 255 251 29.72
3 Gimnazjum w Rychlikach, 14-411 Rychliki 1468 474 474 464 32.29
=   3208  1025  1025  1010  31.95 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca