.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / elbląski, pow. / Młynary, gm.
Młynary, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4697
Powierzchnia: 157.09 km2
Zaludnienie: 29 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3450
Liczba wydanych kart: 1416
 41.04%
brak29.01%30.22%31.43%32.64%33.85%35.06%36.27%37.48%38.69%39.90% 
danych30.21%31.42%32.63%33.84%35.05%36.26%37.47%38.68%39.89%41.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Młynarach, ul. Dworcowa 10 1495 659 659 649 44.08
2 Szkoła Podstawowa Młynary, Młynary ul. Warszawska 1 1264 504 504 501 39.87
3 Szkoła Podstawowa Błudowo, Błudowo 691 253 253 252 36.61
=   3450  1416  1416  1402  41.04 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca