.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / elbląski, pow. / Markusy, gm.
Markusy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4206
Powierzchnia: 108.56 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3020
Liczba wydanych kart: 1047
 34.67%
brak29.01%30.22%31.43%32.64%33.85%35.06%36.27%37.48%38.69%39.90% 
danych30.21%31.42%32.63%33.84%35.05%36.26%37.47%38.68%39.89%41.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Gminy w Markusach 1142 377 377 375 33.01
2 Szkoła Podstawowa w Żurawcu 718 264 264 260 36.77
3 Szkoła Podstawowa w Zwierznie 1160 406 406 401 35.00
=   3020  1047  1047  1036  34.67 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca