.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / elbląski, pow. / Godkowo, gm.
Godkowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3560
Powierzchnia: 166.74 km2
Zaludnienie: 21 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2726
Liczba wydanych kart: 791
 29.02%
brak29.01%30.22%31.43%32.64%33.85%35.06%36.27%37.48%38.69%39.90% 
danych30.21%31.42%32.63%33.84%35.05%36.26%37.47%38.68%39.89%41.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Bielicy, 14-407 849 229 229 228 26.97
2 Sala Narad w Urzędzie Gminy w Godkowie, 14-407 1042 348 348 339 33.40
3 Gimnazjum w Dobrym, 14-407 835 214 214 211 25.63
=   2726  791  791  778  29.02 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca