.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / warmińsko-mazurskie, woj. / braniewski, pow. ...
braniewski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 45754
Powierzchnia: 1204.54 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 35
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 35
Liczba uprawnionych do głosowania: 34696
Liczba wydanych kart: 13448
 38.76%
brak29.81%31.54%33.27%35.00%36.73%38.46%40.19%41.92%43.65%45.38% 
danych31.53%33.26%34.99%36.72%38.45%40.18%41.91%43.64%45.37%47.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
280202 Braniewo, gm. 4703 1493 1493 1482 31.75
280201 Braniewo, m. 14115 6641 6640 6563 47.05
280203 Frombork, gm. 3162 1250 1250 1239 39.53
280204 Lelkowo, gm. 2503 779 778 770 31.12
280205 Pieniężno, gm. 5661 1847 1847 1824 32.63
280206 Płoskinia, gm. 2040 689 689 678 33.77
280207 Wilczęta, gm. 2512 749 749 742 29.82
  braniewski, pow. 34696 13448 13446 13298 38.76
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 20001 8969 8968 8864 44.84
2 Wieś 14695 4479 4478 4434 30.48
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 10217 3467 3466 3429 33.93
2 od 5 001 do 10 000 10364 3340 3340 3306 32.23
3 od 10 001 do 20 000 14115 6641 6640 6563 47.05
4 od 20 001 do 50 000 0 0 0 0 0.00
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca