.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / bieruńsko-lędziński, pow. / Bojszowy, gm.
Bojszowy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6484
Powierzchnia: 34.07 km2
Zaludnienie: 190 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5005
Liczba wydanych kart: 3251
 64.96%
brak53.74%54.87%56.00%57.13%58.26%59.39%60.52%61.65%62.78%63.91% 
danych54.86%55.99%57.12%58.25%59.38%60.51%61.64%62.77%63.90%65.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Bojszowy, ul. Świętego Jana 33 1310 807 807 801 61.60
2 Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 1534 990 990 982 64.54
3 Szkoła Podstawowa Międzyrzecze, ul. Żubrów 13 579 366 366 356 63.21
4 Szkoła Podstawowa Świerczyniec, ul. Sierpowa 38 1582 1088 1088 1083 68.77
=   5005  3251  3251  3222  64.96 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca