.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / bieruńsko-lędziński, pow. / Lędziny, m.
Lędziny, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15973
Powierzchnia: 31.04 km2
Zaludnienie: 514 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 12218
Liczba wydanych kart: 6566
 53.74%
brak53.74%54.87%56.00%57.13%58.26%59.39%60.52%61.65%62.78%63.91% 
danych54.86%55.99%57.12%58.25%59.38%60.51%61.64%62.77%63.90%65.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gimnazjum Nr 2, ul. Palmowa 21 1592 825 825 820 51.82
2 Gimnazjum Nr 2, ul. Palmowa 21 746 358 358 354 47.99
3 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hołdunowska 13 986 578 578 575 58.62
4 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hołdunowska 13 1453 710 707 702 48.86
5 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Hołdunowska 13 1615 790 790 786 48.92
6 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Paderewskiego 5 2032 1192 1187 1183 58.66
7 Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ks. Kontnego 32 1074 643 643 633 59.87
8 Zespół Szkół Nr 1, ul. Pokoju 4 1545 774 774 769 50.10
9 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Goławiecka 36 811 471 471 470 58.08
10 Górki, ul. Szenwalda 49 364 225 225 224 61.81
=   12218  6566  6558  6516  53.74 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca