.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / bieruńsko-lędziński, pow. / Imielin, m.
Imielin, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7739
Powierzchnia: 28.04 km2
Zaludnienie: 275 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 6151
Liczba wydanych kart: 3481
 56.59%
brak53.74%54.87%56.00%57.13%58.26%59.39%60.52%61.65%62.78%63.91% 
danych54.86%55.99%57.12%58.25%59.38%60.51%61.64%62.77%63.90%65.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 1645 933 933 926 56.72
2 Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 1658 951 951 945 57.36
3 Gimnazjum Imielin ul. Sapety 8 1379 780 780 766 56.56
4 Gimnazjum Imielin ul. Sapety 8 1469 817 817 812 55.62
=   6151  3481  3481  3449  56.59 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca