.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / myszkowski, pow. / Poraj, gm.
Poraj, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10634
Powierzchnia: 58.53 km2
Zaludnienie: 181 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 8707
Liczba wydanych kart: 3803
 43.68%
brak39.34%39.95%40.56%41.17%41.78%42.39%43.00%43.61%44.22%44.83% 
danych39.94%40.55%41.16%41.77%42.38%42.99%43.60%44.21%44.82%45.44% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa w Poraju, ul. Górnicza 18 1830 811 811 797 44.32
2 Urząd Gminy w Poraju, ul. Jasna 21 1791 788 788 777 44.00
3 Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu, ul. Mickiewicza 1 1042 344 344 343 33.01
4 Szkoła Podstawowa w Choroniu, ul. Szkolna 9 1002 406 406 403 40.52
5 Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Starej, Kuźnica Stara 34 554 240 240 237 43.32
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Masłońskim, ul. Sportowa 11 536 214 214 212 39.93
7 Szkoła Podstawowa w Żarkach Letnisko, ul. Szkolna 20 1952 1000 999 985 51.23
=   8707  3803  3802  3754  43.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca