.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / mikołowski, pow. / Wyry, gm.
Wyry, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6277
Powierzchnia: 34.45 km2
Zaludnienie: 182 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4921
Liczba wydanych kart: 2974
 60.43%
brak53.65%54.33%55.01%55.69%56.37%57.05%57.73%58.41%59.09%59.77% 
danych54.32%55.00%55.68%56.36%57.04%57.72%58.40%59.08%59.76%60.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Pawilon Handlowy, ul. Dąbrowszczaków 58 1373 773 773 770 56.30
2 Gminne Przedszkole w Wyrach, ul. Dąbrowszczaków 107 1169 689 689 688 58.94
3 Zespół Szkół w Gostyni ul. Rybnicka 141 1265 784 784 782 61.98
4 Gminne Przedszkole w Gostyni, ul. Pszczyńska 366a 1114 728 728 723 65.35
=   4921  2974  2974  2963  60.43 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca