.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / mikołowski, pow. / Ornontowice, gm.
Ornontowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5203
Powierzchnia: 15.1 km2
Zaludnienie: 344 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 4017
Liczba wydanych kart: 2359
 58.73%
brak53.65%54.33%55.01%55.69%56.37%57.05%57.73%58.41%59.09%59.77% 
danych54.32%55.00%55.68%56.36%57.04%57.72%58.40%59.08%59.76%60.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Gminny Dom Kultury Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26 2176 1316 1316 1309 60.48
2 Gminny Dom Kultury Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26 1841 1043 1041 1034 56.65
=   4017  2359  2357  2343  58.73 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca