.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / mikołowski, pow. / Orzesze, m.
Orzesze, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 18686
Powierzchnia: 82.89 km2
Zaludnienie: 225 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 13
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 14617
Liczba wydanych kart: 8048
 55.06%
brak53.65%54.33%55.01%55.69%56.37%57.05%57.73%58.41%59.09%59.77% 
danych54.32%55.00%55.68%56.36%57.04%57.72%58.40%59.08%59.76%60.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejski Ośrodek Kultury ul. Rynek, Orzesze 1851 1003 1003 992 54.19
2 Zespół Szkół ul. K. Miarki, Orzesze 987 489 489 485 49.54
3 Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Bukowina, Orzesze 1213 685 685 676 56.47
4 Przedszkole Nr 2 ul. Miła, Orzesze 1303 683 683 675 52.42
5 Gimnazjum Nr 2 ul. Szkolna, Orzesze - Zawada 1348 719 719 713 53.34
6 Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Fr. Stuska, Orzesze - Jaśkowice 1930 1071 1071 1065 55.49
7 Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1000-lecia, Orzesze - Zawiść 1442 825 825 820 57.21
8 Gimnazjum Nr 3 ul. Uczniowska, Orzesze - Gardawice 1371 824 824 817 60.10
9 Szkoła Podstawowa Nr 10 ul. Norwida, Orzesze - Woszczyce 1057 532 532 528 50.33
10 Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Bolesława Chrobrego, Orzesze - Mościska 592 378 377 372 63.85
11 Szkoła Podstawowa Nr 9 ul. Kobiórska, Orzesze - Zgoń 714 449 449 446 62.89
12 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Żorska, Orzesze - Zazrdość 733 368 368 366 50.20
13 Szpital Chorób Płuc ul. Gliwicka, Orzesze 76 22 22 22 28.95
=   14617  8048  8047  7977  55.06 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca