.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / mikołowski, pow. / Mikołów, m.
Mikołów, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 38093
Powierzchnia: 78.89 km2
Zaludnienie: 482 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 22
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 22
Liczba uprawnionych do głosowania: 30873
Liczba wydanych kart: 17742
 57.47%
brak53.65%54.33%55.01%55.69%56.37%57.05%57.73%58.41%59.09%59.77% 
danych54.32%55.00%55.68%56.36%57.04%57.72%58.40%59.08%59.76%60.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miejski Dom Kultury, Rynek 19 1987 1023 1013 997 51.48
2 Przedszkole Nr 2, ul. Janasa 2 2135 1197 1197 1188 56.07
3 Gimnazjum Nr 2, ul. Krakowska 30 1441 830 830 822 57.60
4 Przedszkole Nr 12, ul. Os. Słowackiego 18 1952 1155 1155 1148 59.17
5 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1 2071 1266 1266 1259 61.13
6 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Bandurskiego 1 1807 1051 1051 1041 58.16
7 Gimnazjum Nr 1, ul. Konstytucji 3 Maja 20 1915 1132 1132 1129 59.11
8 Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25 1418 852 851 843 60.08
9 Liceum Ogólnokształcące, ul. Żwirki i Wigury 25 2201 1112 1112 1100 50.52
10 Zespół Szkół Technicznych, ul. Rybnicka 44 1161 662 662 655 57.02
11 Przedszkole Nr 13, ul. Skalna 10 1537 909 909 901 59.14
12 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Katowicka 24 790 499 499 494 63.16
13 Biurowiec w zarządzie ZGL, ul. kard.S. Wyszyńskiego 13 2227 1304 1304 1293 58.55
14 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Katowicka 122 1638 1045 1045 1035 63.80
15 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Zamkowa 1 1430 784 784 781 54.83
16 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Gliwicka 102 655 360 360 357 54.96
17 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Wolności 30 1097 634 634 631 57.79
18 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Gliwicka 299 1400 860 860 852 61.43
19 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Szkolna 1 1536 912 912 910 59.38
20 Szpital Powiatowy, ul. Waryńskiego 4 199 24 24 24 12.06
21 Szpital św. Józefa, ul. Okrzei 27 145 34 34 33 23.45
22 Ośrodek Dla Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże - Dom Pomocy Społecznej, ul. Gliwicka 366 131 97 97 93 74.05
=   30873  17742  17731  17586  57.47 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca