.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / lubliniecki, pow. ...
lubliniecki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 76330
Powierzchnia: 822.13 km2
Zaludnienie: 92 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 55
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 55
Liczba uprawnionych do głosowania: 60735
Liczba wydanych kart: 29212
 48.10%
brak33.81%35.74%37.67%39.60%41.53%43.46%45.39%47.32%49.25%51.18% 
danych35.73%37.66%39.59%41.52%43.45%45.38%47.31%49.24%51.17%53.11% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240702 Boronów, gm. 2580 1326 1326 1320 51.40
240703 Ciasna, gm. 6204 2098 2098 2074 33.82
240704 Herby, gm. 6000 2973 2972 2929 49.55
240705 Kochanowice, gm. 5205 2211 2211 2193 42.48
240706 Koszęcin, gm. 9078 4704 4701 4669 51.82
240701 Lubliniec, m. 19119 9893 9891 9762 51.74
240707 Pawonków, gm. 5029 2014 2014 1996 40.05
240708 Woźniki, gm. 7520 3993 3991 3952 53.10
  lubliniecki, pow. 60735 29212 29204 28895 48.10
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 22646 11721 11717 11570 51.76
2 Wieś 38089 17491 17487 17325 45.92
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 2580 1326 1326 1320 51.40
2 od 5 001 do 10 000 29958 13289 13286 13144 44.36
3 od 10 001 do 20 000 9078 4704 4701 4669 51.82
4 od 20 001 do 50 000 19119 9893 9891 9762 51.74
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca