.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / gliwicki, pow. ...
gliwicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 114735
Powierzchnia: 663.35 km2
Zaludnienie: 172 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 72
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 72
Liczba uprawnionych do głosowania: 92512
Liczba wydanych kart: 43076
 46.56%
brak33.79%36.20%38.61%41.02%43.43%45.84%48.25%50.66%53.07%55.48% 
danych36.19%38.60%41.01%43.42%45.83%48.24%50.65%53.06%55.47%57.89% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240503 Gierałtowice, gm. 8549 4941 4941 4894 57.80
240501 Knurów, m. 31926 16871 16870 16715 52.84
240504 Pilchowice, gm. 8346 3871 3869 3842 46.38
240502 Pyskowice, m. 15203 6625 6625 6549 43.58
240505 Rudziniec, gm. 8493 3377 3377 3333 39.76
240506 Sośnicowice, gm. 6509 2787 2786 2774 42.82
240507 Toszek, gm. 8796 2973 2972 2947 33.80
240508 Wielowieś, gm. 4690 1631 1631 1610 34.78
  gliwicki, pow. 92512 43076 43071 42664 46.56
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 51865 25481 25479 25238 49.13
2 Wieś 40647 17595 17592 17426 43.29
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 11199 4418 4417 4384 39.45
3 od 10 001 do 20 000 49387 21787 21784 21565 44.11
4 od 20 001 do 50 000 31926 16871 16870 16715 52.84
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca