.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / będziński, pow. ...
będziński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 150796
Powierzchnia: 368.02 km2
Zaludnienie: 409 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 91
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 91
Liczba uprawnionych do głosowania: 126538
Liczba wydanych kart: 59109
 46.71%
brak40.48%41.31%42.14%42.97%43.80%44.63%45.46%46.29%47.12%47.95% 
danych41.30%42.13%42.96%43.79%44.62%45.45%46.28%47.11%47.94%48.78% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240101 Będzin, m. 49170 23179 23176 22921 47.14
240104 Bobrowniki, gm. 9403 4502 4502 4454 47.88
240102 Czeladź, m. 28853 14069 14064 13835 48.76
240105 Mierzęcice, gm. 5778 2339 2339 2306 40.48
240106 Psary, gm. 9174 3993 3993 3941 43.53
240107 Siewierz, gm. 9828 4351 4348 4298 44.27
240108 Sławków, m. 5638 2722 2722 2687 48.28
240103 Wojkowice, m. 8694 3954 3953 3897 45.48
  będziński, pow. 126538 59109 59097 58339 46.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 96871 46064 46052 45450 47.55
2 Wieś 29667 13045 13045 12889 43.97
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 20110 9015 9014 8890 44.83
3 od 10 001 do 20 000 28405 12846 12843 12693 45.22
4 od 20 001 do 50 000 28853 14069 14064 13835 48.76
5 od 50 001 do 100 000 49170 23179 23176 22921 47.14
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca