.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / wejherowski, pow. ...
wejherowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 178458
Powierzchnia: 1282.62 km2
Zaludnienie: 139 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 89
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 89
Liczba uprawnionych do głosowania: 134179
Liczba wydanych kart: 78204
 58.28%
brak43.40%45.29%47.18%49.07%50.96%52.85%54.74%56.63%58.52%60.41% 
danych45.28%47.17%49.06%50.95%52.84%54.73%56.62%58.51%60.40%62.30% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
221504 Choczewo, gm. 4423 1920 1920 1900 43.41
221505 Gniewino, gm. 4787 2165 2165 2142 45.23
221506 Linia, gm. 3970 2279 2277 2244 57.41
221507 Luzino, gm. 8484 4927 4927 4885 58.07
221508 Łęczyce, gm. 8042 4079 4079 4048 50.72
221501 Reda, m. 13437 8292 8289 8216 61.71
221502 Rumia, m. 34181 21263 21255 21093 62.21
221509 Szemud, gm. 8637 5030 5030 5002 58.24
221510 Wejherowo, gm. 12292 6862 6862 6818 55.82
221503 Wejherowo, m. 35926 21387 21384 21196 59.53
  wejherowski, pow. 134179 78204 78188 77544 58.28
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 83544 50942 50928 50505 60.98
2 Wieś 50635 27262 27260 27039 53.84
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 0 0 0 0 0.00
2 od 5 001 do 10 000 13180 6364 6362 6286 48.29
3 od 10 001 do 20 000 50892 29190 29187 28969 57.36
4 od 20 001 do 50 000 70107 42650 42639 42289 60.84
5 od 50 001 do 100 000 0 0 0 0 0.00
6 od 100 001 do 200 000 0 0 0 0 0.00
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca