.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / starogardzki, pow. / Skórcz, gm.
Skórcz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4684
Powierzchnia: 96.63 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3416
Liczba wydanych kart: 1565
 45.81%
brak43.74%45.06%46.38%47.70%49.02%50.34%51.66%52.98%54.30%55.62% 
danych45.05%46.37%47.69%49.01%50.33%51.65%52.97%54.29%55.61%56.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Budynek administracyjny "POLSIS" Sp. z o.o. Wybudowanie Wielbrandowskie 696 327 327 324 46.98
2 Publiczna Szkoła Podstawowa im.Ks. Senatora Feliksa Bolta w Barłożnie 992 502 502 494 50.60
3 Publiczne Gimnazjum w Pączewie 918 374 374 370 40.74
4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu 810 362 362 361 44.69
=   3416  1565  1565  1549  45.81 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca