.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / starogardzki, pow. / Osiek, gm.
Osiek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2488
Powierzchnia: 155.63 km2
Zaludnienie: 15 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2
Liczba uprawnionych do głosowania: 2021
Liczba wydanych kart: 928
 45.92%
brak43.74%45.06%46.38%47.70%49.02%50.34%51.66%52.98%54.30%55.62% 
danych45.05%46.37%47.69%49.01%50.33%51.65%52.97%54.29%55.61%56.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku 1649 772 772 764 46.82
2 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie 372 156 156 154 41.94
=   2021  928  928  918  45.92 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca