.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie, woj. / starogardzki, pow. / Kaliska, gm.
Kaliska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5150
Powierzchnia: 110.36 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3787
Liczba wydanych kart: 1919
 50.67%
brak43.74%45.06%46.38%47.70%49.02%50.34%51.66%52.98%54.30%55.62% 
danych45.05%46.37%47.69%49.01%50.33%51.65%52.97%54.29%55.61%56.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Remiza OSP, 83-260 Kaliska ul. Nowowiejska 2b 1713 875 875 865 51.08
2 Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 3, 83-261 Piece 984 535 535 531 54.37
3 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Długa 18, 83-260 Kaliska 1090 509 509 508 46.70
=   3787  1919  1919  1904  50.67 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Pierwsze głosowanie SEJM SENAT Wykonawca